สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน ครั้งที่ 16

ฟาร์มเห็ดเขาคิชฌกูฏออกบูธ งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 16 วันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพบรรยากาศพิธีลงนาม

“บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี กับ บริษัทเมอริทไพรม์จำกัด (ฟาร์มเห็ดเขาคิชฌกูฏ)

ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16” ระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2560

โต๊ะจัดวางตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างมทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี กับ บริษัทเมอริทไพรม์จำกัด

ในบริเวณพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16” วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560ประธานในพิธี นายวิทูรัช  ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กล่าวเปิดงานพิธีลงนาม “บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ” ระหว่าง มทร.ตะวันออก วข.จันทบุรี กับ บริษัทเมอริทไพรม์จำกัด

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ และดร.อรวดี อานามวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมลงนามเป็นสักขีพยานดร.อรวดี อานามวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทเมอริทไพรม์

มอบผลิตภัณฑ์เห็ด ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านบันทึกภาพร่วมกันภายหลังพิธีลงนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เยี่ยมชมบูธนิทรรศการเห็ดสมุนไพร งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16”บูธนิทรรศการเห็ดสมุนไพร งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16”บูธแสดงผลิตภัณฑ์บริษัทเมอริทไพรม์จำกัด (ฟาร์มเห็ดเขาคิชฌกูฏ)

งาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16”บรรยากาศในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ฯครั้งที่ 16”


Tags :

view